[CBB] Chương 10

Chương 10

Âm thanh Liên Diệp càng nhỏ hơn: “Quần áo…”

Phó Tu Viễn làm sao không biết với tính nết thẹn thùng của cô, không ngồi dậy là vì cái gì, nhưng anh muốn chọc cô, để cô đừng luôn ngại ngùng sợ sệt muốn che dấu bản thân. Nhìn xem, hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đáng yêu biết bao?

“Anh lấy cho em.”

(more…)