[TPSM] Q1 – Chapter 19

■Quyển 1■ Chapter 19: Dục vọng

Nolan thật không ngờ lần này nhập mộng lại khó giải quyết như vậy.

Anh hiểu được vì sao Điểu Cư ăn mộng không thành ngược lại bị nhốt trong cảnh mộng. Trong cõi mơ của Bạch Vi có một sức mạnh bên ngoài vờn quanh, sức mạnh này ẩn núp trong cơ thể Bạch Vi, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện. Sức mạnh tinh thần của chủ sở hữu giấc mơ dây dưa với sức mạnh bí ẩn, bóp méo cả giấc mộng, Điểu Cư bị lạc trong giấc mộng biến chất này.

(more…)