[TTSD] Chương 44

Chương 44

Edit: An Yên / Beta: Sam

“Thật sự không phải cháu chỉnh lý tài liệu rồi cung cấp sao?” Phong Trác Luân nhíu mày, âm thanh cũng không lười biếng giống lúc đầu nữa, anh ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước chỗ người lái hỏi, “Trên phần tài liệu này ngay cả việc mẹ ruột của cháu bị nhốt ở Pháp cũng liệt kê ra, chẳng lẽ còn có người biết được chuyện La Khúc Hách giấu kỹ thế sao?”

(more…)