[TPSM] Q1 – Chapter 22

■Quyển 1■ Chapter 22: Lồng chim

Nolan lựa chọn một buổi chiều yên tĩnh đi tới trang viên Wadover lần thứ hai.

Lần này anh không ngụy trang thành công tước Caspian, cũng không mang theo Heimei. Anh hóa thành một người làm vườn xấu xí, âm thầm lén vào trang viên Wadover.

Trong trang viên đã bỏ hết đồ tang, bên trong khôi phục trật tự của ngày xưa, không còn nhìn ra bóng ma do cái chết của tiểu thư Wadover mang đến.

(more…)