[Ebook] Tùy tình sở dục

Tùy tình sở dục
Tác giả: Tang Giới
Edit: An Yên, Sam / Beta: Sam
Độ dài: 50 chương + 6 ngoại truyện
Thể loại: hào môn, ngược, 18+
Poster: nyan_neko
Nguồn edit: khoangkhong.co

Ebook

PRC   |   EPUB  |   PDF

 

 

5 thoughts on “[Ebook] Tùy tình sở dục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.