[KP] Chương 1

Chương 1: Tỉnh lại

Edit: Spring13

Giây phút cuối cùng trước khi Sầm Niệm đi ngủ là còn đang học thuộc lòng từ đơn.

Từ đơn xoay chuyển trong đầu, chữ cái trên sách giáo khoa bắt đầu mơ hồ. Đầu Sầm Niệm ngày càng choáng váng, “bộp” một tiếng ngã trên bàn học.

(more…)