[KP] Chương 7

Chương 7: Vòng bạn bè

Edit: Spring13

Sầm Niệm đợi đã lâu, Tiêu Tân Thâm vẫn chưa trả lời cô. Cô lại gửi qua một tin nhắn uy hiếp tự cho là rất hung dữ: [Nếu anh không trả lời em, em sẽ tức giận.]

Tin nhắn của Tiêu Tân Thâm rốt cuộc thong thả đáp lại: [378xxxx.]

Sau khi Sầm Niệm nhận được tin nhắn, cô sao chép rồi dán tìm bạn thân, gửi qua yêu cầu add. Ngay sau đó, Tiêu Tân Thâm chấp nhận lời yêu cầu bạn thân của Sầm Niệm.

(more…)