[KP] Chương 10

Chương 10: …

Edit: Spring13

Từ nhỏ đến lớn Sầm Niệm tự cho rằng ưu điểm tốt nhất về tính cách của mình chính là mọi việc đều tìm nguyên nhân trên người mình trước. Tuy rằng điểm ấy có lợi có hại, nhưng mỗi lần sau khi phạm sai lầm Sầm Niệm đều sẽ xét lại mình xem rốt cuộc có phải lỗi của mình không. Xác định không phải lỗi của mình rồi mới đi tìm người khác lý luận.

Hôm nay cũng vậy.

(more…)