[KP] Chương 12

Chương 12: Giết gà

Edit: Spring13

Qua một tháng Tết âm lịch, lớp đào tạo mà Tiêu Tân Thâm đăng ký cho Sầm Niệm cũng đã khai giảng vào một tuần trước.

Sầm Niệm nóng lòng đi học, nhưng hôm sau là ngày quay về bệnh viện kiểm tra lại. Thời gian đi học chậm lại một ngày.

Sáng hôm sau, Chu Nham đúng giờ đợi ở bãi đỗ xe ngầm.

(more…)