[KP] Chương 26

Chương 26: Trồng cây

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sau khi đến thành phố Giang, Tiêu Tân Thâm không cần đến công ty mấy hôm, hiếm khi trải qua ngày tháng thanh nhàn.

Thừa dịp mấy ngày nay rảnh rỗi, Tiêu Tân Thâm liên lạc với một chuyên gia khoa não tại thành phố Giang, chuẩn bị ngày mai lại đưa Sầm Niệm đi kiểm tra.

(more…)