[KP] Chương 34

Chương 34: Núi Vân Vụ

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Tên khách sạn chỉ có một chữ —— “Phong”. Chữ bút lông nằm trên bia đá xanh dựng tại cổng chính của khách sạn.

Tiêu Tân Thâm lái xe chậm rãi chạy vào khách sạn, bên trong hoàn toàn đảo ngược, vẻ ồn ào náo nhịp kết thúc tại đây, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động.

(more…)