[KP] Chương 48

Chương 48: Tình cờ gặp tại sân bay

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sau khi uống say Sầm Niệm đặc biệt nghe lời. Tiêu Tân Thâm vốn đang nghĩ về nhà sẽ nghiêm túc thuyết giáo cô một trận. Hôm nay may mà có anh, nếu anh không ở đó, Sầm Niệm uống nhiều vậy tùy tiện để người khác mang đi, cô không biết chuyện này nghiêm trọng bao nhiêu.

Tiêu Tân Thâm hiện tại không chỉ là chông cô, còn phải nhận luôn trách nhiệm của phụ huynh.

Phê bình một trận không thể thiếu được.

(more…)