[CKCTD] Chương 15

Chương 15: Liên Hoàn Hoàn

Edit: An Yên / Beta: Sam

Ngoại truyện 3

Cuộc đời Liên Hoàn Hoàn rất bất hạnh.

Cô gặp được ba người đàn ông, lại không một người nào tốt. Có một người miễn cưỡng xem như là người tốt thì đã có gia đình.

(more…)

[CKCTD] Chương 14

Chương 14: Thẩm Quả, con bé mới sáu tháng tuổi!

Edit: An Yên / Beta: Sam

Ngoại truyện 1

Sau khi Liên Trầm tốt nghiệp đại học thì trả căn phòng mình thuê, cô dọn tới nhà của Thẩm Quả, hai người cùng nhau chung sống.

Hai năm đầu bên nhau, mỗi lần hai người thân mật Thẩm Quả cứ muốn khóc. Cậu nhiều lần vuốt ve những vết thương đó, tự trách lần này tới lần khác. Bởi vậy, Liên Trầm luôn từ chối thân mật với cậu, cô sợ cậu khóc.

(more…)