[KP] Ngoại truyện 3 (1)

Ngoại truyện 3: Tân hôn (1)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Trong hai năm nay, Sầm Niệm trải qua cuộc sống sinh viên bình thường. Tiêu Tân Thâm vẫn còn học nghiên cứu sinh ở đại học S, đồng thời dần dần tiếp nhận việc quản lý công ty. Trường học rất lớn, Sầm Niệm chưa từng gặp lại anh lần nào.

Chuyên ngành của hai người không cùng một khu dạy, phải đi qua hơn nửa cái trường. Mỗi lần tình cờ gặp gỡ trước kia chẳng qua là Tiêu Tân Thâm có âm mưu từ sớm.

(more…)