[KP] Ngoại truyện 3 (2)

Ngoại truyện 3: Tân hôn (2)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện của ông Sầm mà Sầm Niệm lao lực quá độ, tối qua sau khi biết được Tiêu Tân Thâm đồng ý giúp đỡ ông Sầm, cô mới có được một giấc ngủ ngon trong suốt thời gian dài.

Sầm Niệm ngủ thẳng gần tới trưa mới tỉnh dậy.

(more…)