[Ebook] Nhặt một tên ngốc là hoàng đế

mu
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế
Tác giả: Đới Gia Ninh
Edit: Sam
Thể loại: cổ đại, xuyên không, ngọt
Độ dài: 52 chương + ngoại truyện (6 chương)
Bìa: Sam

20150729173834_AXkFB

Ebook

PRC   EPUB   PDF

4 thoughts on “[Ebook] Nhặt một tên ngốc là hoàng đế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.