[Ebook] Trái tim Yến Yến thanh lọc Triệt

Banner

Trái tim Yến Yến thanh lọc Triệt
Tác giả: Quải Chi Nha Khán Nguyệt Lượng
Edit: Sam
Thể loại: cổ đại, cưới trước yêu sau, sảng văn
Độ dài: 19 chương
Bìa & banner: Gà con tắm nắng

20180211215909_rnatu.jpgEbook

PRC  EPUB  PDF

 

 

One thought on “[Ebook] Trái tim Yến Yến thanh lọc Triệt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.