[Ebook] Tôi thật sự không thiếu tiền

banner tiền

Tôi thật sự không thiếu tiền
Tác giả: Hồng Tâm Dữu Tử Hạch
Edit: Sam
Thể loại: hiện đại, hào môn, showbiz, ngọt
Độ dài: 77 chương (chính văn + ngoại truyện)
Bìa & banner: Hồng Đào, LMM

BANNER

Ebook

PRC   EPUB   PDF

One thought on “[Ebook] Tôi thật sự không thiếu tiền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.