[Ebook] Nhật ký AB (new version)

*bản mới không có thay đổi về nội dung, chỉ chỉnh sửa lại tổng thể thôi, khuyến khích tải lại bản mới cho những bạn yêu thích truyện muốn đọc lại nhiều lần*

Continue reading “[Ebook] Nhật ký AB (new version)”

Advertisements

[Ebook] Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân (new version)

*đây là bản uncut, đầy đủ những cảnh H, bản mới không có thay đổi về nội dung, chỉ chỉnh sửa lại tổng thể thôi, khuyến khích tải lại bản mới cho những bạn yêu thích truyện muốn đọc lại nhiều lần*

Continue reading “[Ebook] Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân (new version)”