Ebook · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[Ebook] Năm tháng rực rỡ

Tên tác phẩm: Năm tháng rực rỡ
Tác giả: Na Thù
Edit: Sam
Độ dài: 245 chương
Thể loại: dân quốc, huyền bí

Continue reading “[Ebook] Năm tháng rực rỡ”

Advertisements
Ebook · Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[Ebook] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới

Tên truyện: Suỵt, ngòi bút đưa anh tới
Tác giả: Đồng Họa
Editor: Sam
Thể loại: hiện đại, showbiz, giả tưởng
Độ dài: 79 chương
Poster: nyan_neko
Nguồn edit: https://khoangkhong.co/
Ebook: Sam

Continue reading “[Ebook] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới”