Devil likes me (ongoing)


PicsArt_10-12-02.04.32

Devil likes me
(Tên ban đầu: Có hẹn với ác ma)
Tác giả: Phó Ấu Hỉ
Edit: Spring13, Sam
Thể loại: hiện đại, huyền huyễn
Độ dài: 65 chương
Poster & banner: Tỉ Phú Thương Lai (Dâu Tây Farm)

Giới thiệu

Lấy dục vọng trao đổi mọi thứ.

Không có ham muốn không có tình yêu chính là linh hồn tối thượng.

Ác ma địa ngục x luật sư nhân gian

-Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.

-Xin vui lòng đừng repost nơi khác, cảm ơn!

Mục Lục

PicsArt_10-12-01.36.23

01  02  03  04  05  06  07  08  09

10  11  12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

PicsArt_10-12-01.37.26

26  27  28  29  30  31  32  33  34

35  36  37  38  39  40  41  42  43

44  45  46  47  48  49  50

PicsArt_10-12-01.38.10

51  52  53  54  55  56  57  58  59

60  61  62

PicsArt_10-12-01.41.42

63  64  65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.