Devil likes me (ongoing)


Devil likes me
(Tên ban đầu: Có hẹn với ác ma)
Tác giả: Phó Ấu Hỉ
Edit: Spring13
Thể loại: hiện đại, huyền huyễn
Độ dài: 65 chương
Poster & banner: Tỉ Phú Thương Lai (Dâu Tây Farm)

Văn án

Lấy dục vọng trao đổi mọi thứ.

Không có ham muốn không có tình yêu chính là linh hồn tối thượng.

Ác ma địa ngục x luật sư nhân gian

-Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.

-Xin vui lòng đừng repost nơi khác, cảm ơn!

Mục Lục

01  02  03  04  05  06  07  08  09

10  11  12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30  31  32  33  34

35  36  37  38  39  40  41  42  43

44  45  46  47  48  49  50

51  52  53  54  55  56  57  58  59

60  61  62

63  64  65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.