Ongoing


1139057661

 Ongoing

~*~

3 thoughts on “Ongoing

  1. Mình cũng rất thich tác giả này, edit thì k nổi, mình sẽ cố gắng đọc chi tiết, hỗ trợ bạn sữa chữa lỗi câu và và văn phong nha……………………………xem như đóng góp ý kiến, hay thì bạn sửa. k hợp thì cũng k sao……………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.