Tựa như viên kẹo ngọt (END + Ebook)


Tựa như viên kẹo ngọt
Tác giả: Lục Diệp Lục
Edit: Sam
Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, ngọt
Độ dài: 9 chương

-Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào. Vui lòng đừng repost nơi khác, cảm ơn!

Mục lục

C1C2 C3C4

C5C6C7C8C9

Ebook

 

2 thoughts on “Tựa như viên kẹo ngọt (END + Ebook)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.