Tựa như viên kẹo ngọt (ongoing)


Tựa như viên kẹo ngọt
Tác giả: Lục Diệp Lục
Edit: Sam
Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, ngọt
Độ dài: 9 chương

-Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào. Vui lòng đừng repost nơi khác, cảm ơn!

Mục lục

C1C2 C3C4

C5C6C7C8C9

 

 

One thought on “Tựa như viên kẹo ngọt (ongoing)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.