[Ebook] Năm tháng rực rỡ (Q1-Q8)

tn

Tên tác phẩm: Năm tháng rực rỡ
(Tên cũ: Mãi mãi bên anh)
Tác giả: Na Thù
Edit: Sam (p3104)
Raw: Tấn Giang
Độ dài: 141 chương (chưa hoàn)
Thể loại: dân quốc, huyền bí
Poster: Sam
Nguồn edit: khoangkhong.co
Ebook: Sam

*Lưu ý: truyện vẫn chưa hoàn*

Continue reading

[NTRR] Q8 – Chapter 24

q8

Chapter 24: Kết thúc

Continue reading

[NTRR] Q8 – Chapter 23

q8

Chapter 23: Niêm phong quan tài

Continue reading

[NTRR] Q8 – Chapter 22

q8

Chapter 22: Chim hoàng anh ở phía sau

Continue reading

[NTRR] Q8 – Chapter 21

q8

Chapter 21: Thoát khỏi hang tù

Continue reading

[NTRR] Q8 – Chapter 20

q8

Chapter 20: Đi loanh quanh

Continue reading