Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 27

Chapter 27: Con dấu tàng thư

Buổi chiều, tại phòng trà nước, Tiểu Tuệ thấp giọng nói với Kỷ Nguyên: “Vợ giám đốc từ Thượng Hải điều tới trụ sở chính phía Bắc, thăng làm phó tổng giám đốc, hiện đang làm thủ tục ly hôn với giám đốc.”
Kỷ Nguyên kinh ngạc.

Continue reading “[CCT] Chapter 27”

Advertisements
Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 24

Chapter 24: Nghiện

Sau khi sống cùng Lý Mậu, Kỷ Nguyên giống như cô vợ nhỏ, rất phấn khích một khoảng thời gian.
Hạnh phúc dường như trở nên rất dễ dàng, có lẽ một cái ngóng nhìn, hoặc là cái nắm tay nhẹ nhàng, đều khiến cô rất vui vẻ.
Đến nỗi Kiều Kiều có đi tìm Lý Mậu hay không, Kỷ Nguyên cũng không biết.

Continue reading “[CCT] Chapter 24”